Politica de confidentialitate

www.dilibeautyshop.com colecteaza si proceseaza date cu caracter personal si date cu caracter special (CNP), pe paginile sale, exclusiv cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, in urmatoarele situatii:
• validarea, expedierea si facturarea comenzilor catre acesta;
• rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta;
• pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
• trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, in format exclusiv electronic;
• contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;
• contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii;
• scopuri statistice.
Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client si-a exprimat consimtamantul ca magazinul nostru sa colecteze si sa adminstreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Oricare Membru sau Client, are dreptul de a obtine de la compania noastra, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a obtine de la compania noastra, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, in mod gratuit:
• dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
• dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
Pentru mai multe informatii contactati-ne prin intermediul adreselor de email dili.trading@yahoo.ro/office@dilibeautyshop.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published.